Từ ngày: Đến ngày:
Chọn thời gian: (Định dạng MM/yyyy VD: 08/2018)  
                                                                        


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

BẢNG ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
(Từ ngày 01/05/2019 đến ngày 20/05/2019)

TTNội dungTổng số lượt đánh giáRất hài lòngHài lòngKhông hài lòng
Về cơ sở vật chấtVề thời gian giải quyết hồ sơVề thái độ phục vụ của cán bộ
IUBND Quận Tây Hồ000000
1Đỗ Hoàng Lâm000000
2Hy Việt Hùng000000
3Nguyễn Thị Hương Sen000000
IIVăn phòng đăng ký nhà đất000000
4Đỗ Minh Tiến000000
5Nguyễn Thị Phương Dung000000
6Hoàng Thị Thu Hằng000000
IIIUBND Phường Yên Phụ000000
1Bùi Hải Sâm000000
2Trần Thu Hương000000
IVUBND Phường Nhật Tân27270000
1Nguyễn Trung Kiên000000
2Vũ Quang Nghĩa27270000
VUBND Phường Quảng An000000
1Nguyễn Thùy Dung000000
2Trần Thanh Thủy000000
3Vi Thị Hảo000000
VIUBND Phường Tứ Liên000000
1Nguyễn Thành Đông000000
2Nguyễn Thị Thu Hà000000
VIIUBND Phường Bưởi000000
1Nguyễn Thanh Bình000000
2Lê Hồng Phong000000
VIIIUBND Phường Thụy Khuê28271000
1Trần Thị Tuyết Phương21210000
2Cao Thị Hồng Hà761000
IXUBND Phường Xuân La26240112
1Nguyễn Bích Hằng13120001
2Nguyễn Thị Dư13120111
XUBND Phường Phú Thượng202000
1Nguyễn Khắc Doanh101000
2Nguyễn Xuân Nguyên101000
Quận Tây Hồ83783112