Từ ngày: Đến ngày:
Chọn thời gian: (Định dạng MM/yyyy VD: 08/2018)  
                                                                        


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

BẢNG ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
(Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 17/09/2019)

TTNội dungẢnh cán bộTổng số lượt đánh giáRất hài lòngHài lòngKhông hài lòng
Về cơ sở vật chấtVề thời gian giải quyết hồ sơVề thái độ phục vụ của cán bộ
IUBND Quận Tây Hồ000000
1Nguyễn Thành Hiếu000000
2Hy Việt Hùng000000
3Lê Thị Thùy000000
IIVăn phòng đăng ký nhà đất000000
1Đỗ Minh Tiến000000
1Nguyễn Thị Phương Dung000000
1Hoàng Thị Thu Hằng000000
IIIUBND Phường Yên Phụ000000
1Bùi Hải Sâm000000
2Trần Thu Hương000000
IVUBND Phường Nhật Tân13121000
1Nguyễn Trung Kiên660000
2Vũ Quang Nghĩa761000
VUBND Phường Quảng An100001
1Nguyễn Thùy Dung000000
2Trần Thanh Thủy000000
3Vi Thị Hảo100001
VIUBND Phường Tứ Liên000000
1Nguyễn Thành Đông000000
2Nguyễn Thị Thu Hà000000
VIIUBND Phường Bưởi220000
1Nguyễn Thanh Bình220000
2Lê Hồng Phong000000
VIIIUBND Phường Thụy Khuê12120000
1Trần Thị Tuyết Phương12120000
2Cao Thị Hồng Hà000000
IXUBND Phường Xuân La34340000
1Nguyễn Bích Hằng14140000
2Nguyễn Thị Dư20200000
XUBND Phường Phú Thượng000000
1Nguyễn Khắc Doanh000000
2Nguyễn Xuân Nguyên000000
Quận Tây Hồ62601001