Từ ngày: Đến ngày:
Chọn thời gian: (Định dạng MM/yyyy VD: 08/2018)  
                                                                        


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

BẢNG ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
(Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 27/03/2019)

TTNội dungTổng số lượt đánh giáRất hài lòngHài lòngKhông hài lòng
Về cơ sở vật chấtVề thời gian giải quyết hồ sơVề thái độ phục vụ của cán bộ
IUBND Quận Tây Hồ000000
1Đỗ Hoàng Lâm000000
2Hy Việt Hùng000000
3Nguyễn Thị Hương Sen000000
IIVăn phòng đăng ký nhà đất000000
4Đỗ Minh Tiến000000
5Nguyễn Thị Phương Dung000000
6Hoàng Thị Thu Hằng000000
IIIUBND Phường Yên Phụ000000
1Bùi Hải Sâm000000
2Trần Thu Hương000000
IVUBND Phường Nhật Tân45414000
1Nguyễn Trung Kiên220000
2Vũ Quang Nghĩa43394000
VUBND Phường Quảng An14131000
1Nguyễn Thùy Dung000000
2Trần Thanh Thủy12120000
3Vi Thị Hảo211000
VIUBND Phường Tứ Liên765520001
1Nguyễn Thành Đông412813000
2Nguyễn Thị Thu Hà35277001
VIIUBND Phường Bưởi101000
1Nguyễn Thanh Bình000000
2Lê Hồng Phong101000
VIIIUBND Phường Thụy Khuê55541000
1Trần Thị Tuyết Phương26260000
2Cao Thị Hồng Hà29281000
IXUBND Phường Xuân La27023927044
1Nguyễn Bích Hằng14513312000
2Nguyễn Thị Dư12510615044
XUBND Phường Phú Thượng110000
1Nguyễn Khắc Doanh110000
2Nguyễn Xuân Nguyên000000
Quận Tây Hồ46240354045