Từ ngày: Đến ngày:
Chọn thời gian: (Định dạng MM/yyyy VD: 08/2018)  
                                                                        


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

BẢNG ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
(Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 16/11/2018)

TTNội dungTổng số lượt đánh giáRất hài lòngHài lòngKhông hài lòng
Về cơ sở vật chấtVề thời gian giải quyết hồ sơVề thái độ phục vụ của cán bộ
IUBND Quận Tây Hồ27817020
1Đỗ Hoàng Lâm935010
2Hy Việt Hùng725000
3Nguyễn Thị Hương Sen1137010
IIVăn phòng đăng ký nhà đất1137000
4Đỗ Minh Tiến000000
5Nguyễn Thị Phương Dung000000
6Hoàng Thị Thu Hằng000000
IIIUBND Phường Yên Phụ110000
1Bùi Hải Sâm000000
2Trần Thu Hương110000
IVUBND Phường Nhật Tân000000
1Nguyễn Trung Kiên000000
2Vũ Quang Nghĩa000000
VUBND Phường Quảng An330000
1Nguyễn Thùy Dung000000
2Trần Thanh Thủy330000
VIUBND Phường Tứ Liên000000
1Nguyễn Thành Đông000000
2Nguyễn Thị Thu Hà000000
VIIUBND Phường Bưởi000000
1Nguyễn Thanh Bình000000
2Lê Hồng Phong000000
VIIIUBND Phường Thụy Khuê000000
1Trần Thị Tuyết Phương000000
2Cao Thị Hồng Hà000000
IXUBND Phường Xuân La110000
1Nguyễn Bích Hằng110000
2Nguyễn Thị Dư000000
XUBND Phường Phú Thượng000000
1Nguyễn Khắc Doanh000000
2Nguyễn Xuân Nguyên000000
Quận Tây Hồ321317020